ประกาศ

Events

ประกาศทั่วไป

ในหน้านี้

3 เมษายน 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้ >
22 มีนาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้ >
27 กุมภาพันธ์ 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้ >
25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ >
25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ >
7 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้ >
17 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้ >
16 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้ >
9 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้ >
8 สิงหาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้ >
24 กรกฎาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้
>
5 กรกฎาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้ >
3 พฤษภาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้ >
26 เมษายน 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้ >
4 เมษายน 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้ >
28 มีนาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี >
27 มกราคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน >
28 ธันวาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องในวันหยุดสิ้นปี และ หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 >
28 ธันวาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ >
29 พฤศจิกายน 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ >
19 ตุลาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช >
8 สิงหาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ >
13 กรกฎาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา >
16 พฤษภาคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา >
26 เมษายน 2559 - ขอแจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2559 >
7 เมษายน 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ >
1 เมษายน 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันจักรี >
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา >
1 กุมภาพันธ์ 2559 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน >
7 มกราคม 2559 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาอยุธยาและ สาขาลาดกระบัง จะปิดให้บริการ >
24 พฤศจิกายน 2558 - ศูนย์บริการ สาขาเซียร์ รังสิต พลาซ่า จะปิดให้บริการ >
9 ตุลาคม 2558 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช >
10 สิงหาคม 2558 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ >
29 กรกฎาคม 2558 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา >
26 พฤษภาคม 2558 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา >
29 เมษายน 2558 - ประกาศวันหยุด วันแรงงาน และ วันฉัตรมงคล >
20 เมษายน 2558 - ศูนย์บริการ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า จะปิดให้บริการ >
7 เมษายน 2558 - ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขา จะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ >
13 ตุลาคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช >
9 ตุลาคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น L2) ปิดปรับปรุงชั่วคราว >
25 มิถุนายน 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนนิวคอนเซปต์สโตร์ สาขาศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟลติวัล ภูเก็ต จะปิดให้บริการ >
26 พฤษภาคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิวจากคสช. >
9 พฤษภาคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา >
2 เมษายน 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนเมษายน 2557 >
25 มีนาคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาพาราไดซ์ พาร์ค จะปิดให้บริการ >
28 กุมภาพันธ์ 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง >
7 กุมภาพันธ์ 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา >
24 มกราคม 2557 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน >

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

3 เมษายน 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 13-16 เมษายน 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

22 มีนาคม 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

27 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

25 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่
ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

25 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงอังคารวันที่ 2 มกราคม 2561

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

7 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้

17 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขามาบุญครอง, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

16 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้

9 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้

8 สิงหาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้

24 กรกฏาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
วรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้

5 กรกฏาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 11  กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

3 พฤษภาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

26 เมษายน 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

4 เมษายน 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี

28 มีนาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน

27 มกราคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องในวันหยุดสิ้นปี และ หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560

28 ธันวาคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอน สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องในวันหยุดสิ้นปี และ หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครอง จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

28 ธันวาคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 2 –3 มกราคม 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

29 พฤศจิกายน 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
และวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
1.จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
2.จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

19 ตุลาคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

8 สิงหาคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา

13 กรกฎาคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา

16 พฤษภาคม 2559

เรียน     ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม,  
สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

 

           ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ขอแจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2559

26 เมษายน 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ดังต่อไปนี้

 

วันหยุดทำการ

 

สาขาที่ปิดทำการ

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์บริการ สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาเพชรเกษม, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, สาขาชลบุรี และสาขาหาดใหญ่

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

 

วันฉัตรมงคล

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

7 เมษายน 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้
สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพุธที่ 13 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันจักรี

1 เมษายน 2559

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันจักรี ดังนี้

 

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม,
สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559

 

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา

17 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

  • สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559


ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน

1 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน ดังนี้

  • สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาอยุธยาและ สาขาลาดกระบัง จะปิดให้บริการ

7 มกราคม 2559

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากศูนย์บริการแคนนอน สาขาอยุธยาและ สาขาลาดกระบัง จะปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริการรับฝาก-คืน กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ และพรินเตอร์ จะใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการแคนนอนสาขาอื่น
ตามลิ้งค์ http://www.canon.co.th/personal/web/contact/locations?languageCode=TH

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988 (เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์: 08:15 - 17:15 หรืออีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th

ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการ สาขาเซียร์ รังสิต พลาซ่า จะปิดให้บริการ

24 พฤศจิกายน 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากศูนย์บริการแคนนอน สาขาเซียร์ รังสิต พลาซ่า จะปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริการรับฝาก-คืน กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ และพรินเตอร์ จะใช้บริการได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการแคนนอนดังนี้

  1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
    เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988  (วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08:15 น.-17:15 น.)
  2. ตัวแทนซ่อมปริ้นเตอร์
    บริษัทพรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ชั้น 4 โซนบริเวณที่จอดรถด้านหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988 (เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์: 08:15 - 17:15) หรืออีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช

9 ตุลาคม 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง,
สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

10 สิงหาคม 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา

29 กรกฎาคม 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาอยุธยา, สาขาระยอง, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา

26 พฤษภาคม 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


กลับสู่ด้านบน

ประกาศวันหยุด วันแรงงาน และ วันฉัตรมงคล

29 เมษายน 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันหยุดทำการ
สาขาที่ปิดทำการ
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาเพชรเกษม, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาลาดกระบัง, สาขาชลบุรี, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และสาขาหาดใหญ่
วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัย
ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า จะปิดให้บริการ

20 เมษายน 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากศูนย์บริการแคนนอน สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า จะปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริการรับฝาก-คืน และ ซ่อมกล้องดิจิตอล, กล้องวิดีโอ และพรินเตอร์ จะใช้บริการได้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการแคนนอนดังนี้

1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:15 น.-17:15 น.)

สามารถใช้บริการ - เลือกชมสินค้าแคนนอนทุกประเภทในโชว์รูม
  - บริการรับซ่อมสินค้าทุกประเภท
  - บริการรับฝาก-ส่งสินค้าทุกประเภท

2. ศูนย์บริการแคนนอน สาขามาบุญครอง ที่อยู่ : ชั้น 5 ติดกับศูนย์อาหารฝั่งโตคิว เบอร์โทรศัพท์ 0-2626-0120-1
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:30 น.-18.00 น.)

สามารถใช้บริการ - บริการรับซ่อมเฉพาะกล้องดิจิตอล
  - บริการรับฝาก-ส่งกล้องวิดีโอและพรินเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988
(เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์: 08:15 - 17:15) หรืออีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขา จะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

7 เมษายน 2558

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขา จะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ถึง วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 และจะเปิดให้บริการ ตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช

13 ตุลาคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น L2) ปิดปรับปรุงชั่วคราว

9 ตุลาคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น L2) จะปิดปรับปรุงชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการ ส่งซ่อมสินค้า ได้ที่ ชั้น 23
(ลูกค้าที่มาใช้บริการ กรุณาติดต่อแลกบัตรได้ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 1)

นอกจากนั้นคุณสามารถนำอุปกรณ์แคนนอนเข้ารับบริการได้ที่สาขาอื่นตามปรกติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลศูนย์บริการได้ที่ลิ้งค์ http://www.canon.co.th/personal/web/contact/locations

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988
(เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์: 08:15 - 17:15) หรืออีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนนิวคอนเซปต์สโตร์ สาขาศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟลติวัล ภูเก็ต จะปิดให้บริการ

25 มิถุนายน 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนนิวคอนเซปต์สโตร์ สาขาศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟลติวัล ภูเก็ต จะปิดให้บริการโดยมี รายละเอียดดังนี้คือ

1. บริการรับฝาก-ซ่อมกล้องดิจิตอล, กล้องวิดีโอ และพรินเตอร์ จะใช้บริการได้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 2. รับคืนสินค้า บริการข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า จะให้บริการถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการ เลือกชมสินค้าสำหรับองค์กรในโชว์รูม และบริการซ่อมผลิตภัณฑ์แคนนอนได้ที่ ศูนย์บริการแคนนอน สาขาภูเก็ต

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาภูเก็ต
ที่อยู่ : 156/5-6 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-221-780-3 โทรสาร: 076-221-785-6

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988
เวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์: 8.15 – 17.15 น.) หรือติดต่อผ่านทางอีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิวจากคสช.

26 พฤษภาคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครอง ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราวเป็นเวลา 19.00 น.
และนิวคอนเซ็ปสโตร์ในห้างสรรพสินค้า 20.00 น. เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิวจาก คสช.

ระหว่างนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Canon Customer Care เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988
(เวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์: 8.15 – 17.15 น.) หรือติดต่อผ่านทางอีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา

9 พฤษภาคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาอยุธยา,
สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

แจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนในเดือนเมษายน 2557

วันที่ 2 เมษายน 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการของศูนย์บริการแคนนอนสาขาต่างๆ ในเดือนเมษายน 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันหยุดทำการ
สาขาที่ปิดทำการ
วันที่ 7 เมษายน 2557 วันหยุดชดเชยวันจักรี แคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ และ ศูนย์บริการ สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาเพชรเกษม, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาลาดกระบัง, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่ และ สาขาหาดใหญ่
วันที่ 14-15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ แคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ และ ศูนย์บริการ สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาเพชรเกษม, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาลาดกระบัง, สาขาอยุธยา, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, สาขาหาดใหญ่, มาบุญครอง, พันธุ์ทิพย์ และเซียร์ รังสิต

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาอื่นๆ จะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาพาราไดซ์ พาร์ค จะปิดให้บริการ

25 มีนาคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาพาราไดซ์ พาร์ค จะปิดให้บริการ

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาพาราไดซ์ พาร์ค จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง Canon Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988 (เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ : 8.15 – 17.15 น.) หรือติดต่อผ่านทางอีเมล์ : cmt-info@cmt.canon.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง

28 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครอง และพันธุ์ทิพย์ ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการชั่วคราวเป็นเวลา 19.00 น.ในวันที่ 1 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Canon Customer Care เบอร์โทรศัพท์ 0-2344-9988 (เวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์: 8.15 – 17.15 น.) หรือติดต่อผ่านทางอีเมล์: cmt-info@cmt.canon.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา

7 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง,สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาอยุธยา,
สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน

24 มกราคม 2557

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาลาดกระบัง,สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาอยุธยา,
สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขา เชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการซ่อมกล้องและพริ้นเตอร์ และแคนนอน นิว คอนเซ็ป สโตร์ สาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลับสู่ด้านบน