ตลับหมึก / ขวด

ตลับหมึกพิมพ์ / ขวดหมึกพิมพ์ หรือ โทนเนอร์

เพื่อให้งานพิมพ์ของคุณมีสีสันสดใส ตลอดอายุการใช้งาน ใช้หมึกพิมพ์แท้แคนนอนสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทพรินเตอร์หรือออล-อิน-วัน หมึกพิมพ์ แคนนอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานหัวพิมพ์แคนนอน เพื่อป้องกันไม่ให้หัวพิมพ์เลอะและอุดตัน การใช้หมึกพิมพ์แท้ ยังช่วยรักษาพรินเตอร์ของคุณให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

รุ่นสินค้า รุตลับหมึก/ ขวด Price
MAXIFY MB5070 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
MAXIFY MB5370 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
MAXIFY iB4070 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
PIXMA E400 PG-47 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-57 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E500 PG-88 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-98 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E510 PG-88 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-98 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E560 PG-89 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-99 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E600 PG-88 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-98 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E610 PG-88 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-98 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA G1000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA G2000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA G3000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG2170 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG2470 PG-745XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-745 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-746 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG2570 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-746XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-746 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG3170 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG3570 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG4170 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG4270 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG5170 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG5270 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PGI-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG5370 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG5470 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG5570 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751 (Black) To place order, please click here.
  CL-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA MG6170 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PGI-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG6270 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG6370 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Gray) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG6470 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG7170 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Gray) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG8170 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG8270 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PGI-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MP145 PG-830 (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 x2 (Pigment Black) (Twin Pack) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-831 (Colour) To place order, please click here.
  CL-41 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MP198 PG-830 (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-831 (Colour) To place order, please click here.
  CL-41 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MP237 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-811 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MP258 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-811 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MP496 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-811 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MP558 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MP568 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MP628 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-821 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-821 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-821 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-821 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MP638 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MP648 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MP988 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MP996 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-821 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-821 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-821 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-821 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MX328 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX338 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX347 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX357 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-811 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX366 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX377 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX397 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX416 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX426 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX437 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX457 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX477 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX517 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX537 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740/CL-741 Value Pack To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX727 PG-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA MX7600 PGI-9 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-9 (Photo Black) To place order, please click here.
  PGI-9 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-9 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-9 (Clear) To place order, please click here.
  PGI-7 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-821 (Yellow) To place order, please click here.
PIXMA MX850 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MX876 PG-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-821 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA MX886 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MX897 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-725 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MX927 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA Pro9000 Mark II CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Red) To place order, please click here.
  CLI-8 (Photo Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Photo Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Green) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Black) To place order, please click here.
PIXMA iP2770 / iP2772 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA iP4870 PGI-725 Black Twin Pack To place order, please click here.
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) To place order, please click here.
  CLI-726 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-726 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-726 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-726 (Black) To place order, please click here.
PIXMA iP7270 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA iP8770 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA iX4000 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA iX6770 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA iX6870 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA iX7000 PGI-9 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-9 (Photo Black) To place order, please click here.
  PGI-9 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-9 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-9 (Clear) To place order, please click here.
  PGI-7 (Pigment Black) To place order, please click here.
PiXMA MP170 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-41 (Colour) To place order, please click here.
PiXMA MP228 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-41 (Colour) To place order, please click here.
PiXMA MP245 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PiXMA MP476 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
PiXMA MP486 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PiXMA MP520 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
PiXMA MP545 PGI-820 (Pigment Black) To place order, please click here.
PiXMA MP610 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Black) To place order, please click here.
PiXMA MP970 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Photo Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Photo Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-8 (Black) To place order, please click here.
PiXMA MX308 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) To place order, please click here.
  PG-40 BLACK Twin Pack To place order, please click here.
  PG-40 (Pigment Black) To place order, please click here.
PiXMA MX700 PGI-5 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) To place order, please click here.
  CLI-8 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-8 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-8 (Cyan) To place order, please click here.
ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการประมาณ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบ