เครื่องพิมพ์ (printer)

  • 1
  • 2
  • 3

เลือกเครื่องพิมพ์รุ่นที่คุณต้องการ

Go directly to:

อิงค์เจ็ท
(PIXMA)  

เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ ทำสำเนา สแกนและแฟกซ์ทั้งเอกสารและรูปภาพได้ด้วยคุณสมบัติการพิมพ์ที่สร้างสรรค์

เลเซอร์
(LASER SHOT)  

เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ ทำสำเนา สแกนและแฟกซ์ได้อย่างง่ายดาย ได้ชิ้นงานตามความต้องการในระดับมืออาชีพ