imageCLASS MF4750

ใหม่!

พรินเตอร์ All-In-One ที่ทันสมัย พร้อมด้วยการรับ-ส่งโทรสาร


การรวมเอาฟังก์ชั่นต่าง ๆ มาไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ พรินเตอร์รุ่น imageCLASS MF4750 เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่สามารถรับงานหนักได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก
  • พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร รับ-ส่งโทรสาร
  • เริ่มพิมพ์แผ่นแรกได้ (A4): 6.0 วินาที
  • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): สูงถึง 23ppm
imageCLASS MF4750 - Canon Thailand - Personal
รูปสินค้าใช้เพื่อการประกอบเนื้อหาเท่านั้น
 

จอมอนิเตอร์แสดงการควบคุมการทำงานที่สามารถปรับมุมมองได้

ท่านสามารถที่จะดึงจอมอนิเตอร์ออกมาหาตัวท่าน หรือให้จอมอนิเตอร์นั้นอยู่ในตำแหน่งราบเสมอด้านหน้าของเครื่องได้ เพื่อประสบการณ์การมองที่ดีกว่า จอภาพ LCD 5 บรรทัด ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นรายการตัวเลือกคำสั่ง (Menu) ได้มากขึ้น ณ เวลาใดก็ตาม

ปุ่มโซลูชั่นที่เลือกด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

มี 3 ปุ่มโซลูชั่นเพื่อทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นการเฉพาะบนพรินเตอร์รุ่น imageCLASS MF4750 ช่วยให้การทำงานยิ่งง่ายขึ้นไปอีกกับการกดปุ่มน้อยที่สุดเพื่อมาตรฐานมากที่สุดในการทำงาน
โหมดเงียบ (Quiet Mode)

การกดปุ่ม “Quiet Mode” แบบใหม่บนจอมอนิเตอร์ก็จะทำให้เครื่องเข้าสู่โหมดการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ ลดเสียงของเครื่องลงจนถึงระดับต่ำที่สุด


เทคโนโลยี “On Demand Fixing”

เทคโนโลยี “On Demand Fixing” ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Canon ส่งผ่านความร้อนไปยังเซรามิคซึ่งเป็นตัวทำความร้อนโดยตรง มีผลให้ลดเวลาในการอุ่นเครื่องจนเหลือน้อยสุด ๆ และทำให้สามารถพิมพ์
แผ่นแรกได้อย่างรวดเร็ว

ระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ 35 แผ่น

ระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) 35 แผ่น สามารถที่จะดำเนินการเป็นชุดได้ในการถ่ายเอกสาร การสแกน หรือ การส่งโทรสารที่มีต้นฉบับจำนวนหลายๆหน้าได้

การบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

ใช้ตลับหมึกแบบ “All-In-One” ได้
บูรณาการให้ลูกดรัม (Photosensitive Drum) ระบบทำความสะอาด และที่เก็บหมึกสำรองนั้นรวมกันเป็นชุดเดียวอย่างกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้
การเปลี่ยนหมึกนั้นทำได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลจำเพาะของ imageCLASS MF4750

Consumables for imageCLASS MF4750