Canon Thailand - Personal
 • 1
 • 2
 • 3

Business Multi-Function

MAXIFY MB5370 image
เครื่องพิมพ์ออล-อิน-วัน รุ่นเรือธง พร้อมด้วยคุณสมบัติสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง และความสามารถขั้นสูงในการทำงานของคาสเส็ท
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): ประมาณ 32.5 หน้าต่อนาที แบบขาวดำ / 24.0 หน้าต่อนาที แบบสี
 • ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 23.0 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 15.0 ภาพต่อนาที แบบสี
 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์, เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางสายเคเบิ้ล / แบบไร้สาย
 • เวลาในการเริ่มพิมพ์แผ่นแรก A4: ประมาณ 7 วินาที แบบขาวดำ / 9.0 วินาที แบบสี
MAXIFY MB5070 image
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบออล-อิน-วัน ขั้นสูงสำหรับสำนักงาน พร้อมด้วยความสามารถในการพิมพ์งานด้วยความเร็วสูง และคุณสมบัติขั้นสูงของตลับหมึก
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): ประมาณ 32.5 หน้าต่อนาที แบบขาวดำ / 24.0 หน้าต่อนาที แบบสี
 • ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 23.0 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 15.0 ภาพต่อนาที แบบสี
 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์, เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางสายเคเบิ้ล / แบบไร้สาย
 • เวลาในการเริ่มพิมพ์แผ่นแรก A4: ประมาณ 7 วินาที แบบขาวดำ / 9.0 วินาที แบบสี
0
items found