เพียงคุณเปลี่ยนมาเป็นส่วนหนึ่งของ Canon ECOLISM

ก็มีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งไปด้วยกัน

ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน...คุณช่วยสร้างสีเขียวให้กับโลก และสร้างโอกาสให้แรงงานไทย

แคนนอนมุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์แคนนอนทุกรุ่นมาโดยตลอด เริ่มจากการใส่ใจอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต ระบบการขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Canon Green Technology) ที่ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และกระบวนการรีไซเคิลตลับหมึก และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อย่างมีระบบมาตราฐาน ISO


นอกจากนี้ แคนนอน ยังมีโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ทแคนนอน ระดับโลกในประเทศไทยถึง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายไปทั่วโลก สร้างรายได้ให้แรงงานไทยกว่า 15,000 คน

ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ของแคนนอน ที่มุ่งเน้นเรื่อง การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้า โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า


 • Portfolio Item

  On-Demand fixing Technology

  เทคโนโลยีส่งผ่านความร้อนพิเศษ ที่ทำให้สามารถพิมพ์เอกสารแผ่นแรกได้อย่างรวดเร็วและลดปริมาณการใช้พลังงานลง

  Portfolio Item

  Recycled Plastic

  ส่วนประกอบของตัวเครื่องใช้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

  Portfolio Item

  Bio-Based Plastic

  พลาสติกชีวภาพที่มีส่วนประกอบจาก พืชที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการผลิตถึง 20%

 • Portfolio Item

  LCA Conscious Design

  กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

  Portfolio Item

  LEAD - FREE

  ปราศจากสารตะกั่วและผ่านมาตรฐานควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป RoHS

 • การออกแบบ

  แคนนอนออกแบบสินค้าภายใต้ระบบ LCA โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุจนถึงการรีไซเคิล

 • การขนส่ง

  บริษัทแคนนอนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการปรับบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงและเบาขึ้น นอกจากนี้ยังหันมาใช้การขนส่งทางทะเลและรถไฟเพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากการขนส่งอีกด้วย

 • กระบวนการผลิต

  บริษัทแคนนอนพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ด้วยการประหยัดใช้พลังงานและการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งบริษัทแคนนอนยังเลือกใช้เฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากสารอันตรายมาตั้งแต่ปี 1997

 • การใช้งาน

  เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์ แคนนอนช่วยลดการใช้พลังงานได้

 • การรีไซเคิล

  ด้วยกระบวนการกำจัดของเสียและกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบรีไซเคิลแบบปิด ที่ทำให้สามารถรีไซเคิลตลับหมึกได้เหมือนใหม่

 • การผลิต

  วัสดุหลายชิ้นส่วนเป็นแบบ Bio-Based Plastic ที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออกแบบตลับหมึกและขนาดบรรจุภัณฑ์ให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดพลังงานและช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำหมึกทุกหยดอย่างคุ้มค่าที่สุด

  การใช้งาน

  On-Demand Fixing mode และระบบอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด ทั้งขณะใช้งาน และ ขณะ Standby

  การรีไซเคิล

  ในทุกๆขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถนำกลับมาเข้ากระบวน การรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 65% ที่ต้องมีการตรวจสอบและควบคุม ในทุกขั้นตอน รวมถึง Cartridge Recycling Programme ที่เปิดรับตลับหมึกเก่าจากลูกค้ามาเพื่อรีไซเคิลอีกด้วย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแคนนอน

โรงงานแคนนอนจังหวัดอยุธยา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร
มัลติฟังก์ชั่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของแคนนอนที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ปัจจุบันผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมากกว่า 15,000 คน