สัญญาบริการ

สัญญาบริการ

สัญญาการบริการและ บำรุงรักษาเครื่องระบบสำเนาต่อแผ่น (TG) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

 • ดูแลและให้บริการในการจัดหาหมึก (Toner) แม่พิมพ์ภาพ (Drum) และอะไหล่ ฟรีตลอดสัญญาบริการ ยกเว้น กระดาษและลวดเย็บกระดาษ
 • บริการบำรุงรักษาเครื่อง (ตรวจเช็คและทำความสะอาดในตัวเครื่องทั้งหมด) จำนวนครั้งที่ให้บริการต่อปี จะแตกต่างกันตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
 • นอกจากการบริการที่เป็นประจำอยู่แล้ว หากเครื่องขัดข้อง สามารถเรียกใช้บริการ จากบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ได้รับการบริการซ่อมเครื่องอย่างรวดเร็ว โดยให้บริการก่อนลูกค้าทั่วไป
 • ได้รับการเปลี่ยนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่รวดเร็วขึ้น
 • หักจำนวนกระดาษเสีย 2% จากจำนวนการใช้ในแต่ละเดือน
 • ระยะเวลาสัญญาบริการ 3-5 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายสัญญาบริการแบบ TG (Total Guarantee)

รายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องระบบสำเนาต่อแผ่น ( TG)
เครื่องถ่ายเอกสาร / รุ่น การบริการบำรุงรักษา ทุก ๆ รอบมิเตอร์ จัดหาผงหมึก
IR1022 /IR1022F/ IR1022IF /IR1024 /
IR1024F /IR1024IF
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR1600 / IR1610F
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR2000 / IR2010F
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR2016 /IR2016J/ IR2116J
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR2018N/IR2020/ IR2020J/IR2022/ IR2022I/IR2022N
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR2030
10,000 แผ่น
หมึกดำ
IR2200 / IR2270/ IR2230 / IR2800 / IR3025 / IR3225
30,000 แผ่น
หมึกดำ
IR3300 / IR3300i / IR3320i /IR3570 / IR3035 / IR3045 / IR3235/ IR3245 / IR3530 / IR4570
30,000 แผ่น
หมึกดำ
IR5000 / IR5000i / IR5020i /IR5055/
IR5065/ IR5075 / IR5570
100,000 แผ่น
หมึกดำ
IR6000 / IR6000i / IR6020i /IR6570/
IR6010R /IR6010N-R
100,000 แผ่น
หมึกดำ
IR8500 / IR105/ IR105+
100,000 แผ่น
หมึกดำ
IRC3100/IR3100N/IRC3200/IRC3220/
IRC2550I/IRC2880I/ IRC3080I/IRC3380I/
IRC3580I
20,000 แผ่น
หมึกดำเท่านั้น
IRC4080I/IRC4580I
20,000 แผ่น
หมึกดำเท่านั้น
IRC5180/IRC5180I/ IRC5185I/IRC5870I/
20,000 แผ่น
หมึกดำเท่านั้น
IRC6800N/IRC6870I
100,000 แผ่น
หมึกดำเท่านั้น

การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ต้องชำระเงินนั้น รวมทั้งแม่พิมพ์ภาพสำหรับถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงหมึกสี
(เฉพาะรุ่น IRC2100/ 2105/ 3100N/ 3200/ 3220/ 2570i/ 3170i/ 6800N/ 5870i/ 6870i/ 2880i/ 3380i/ 4580i/ 5180/ 5180i/5185i), กระดาษ และชุดอุปกรณ์เสริมทุกประเภท
Top

สัญญาการบริการและบำรุงรักษาเครื่องเป็นรายปี (Annual Service Agreement - ASA) แบบรวมอะไหล่สำหรับเครื่องโทรสาร

 • บริการบำรุงรักษาเครื่อง (ตรวจเช็คและทำความสะอาดในตัวเครื่องทั้งหมด) จำนวนครั้งที่ให้บริการต่อปี จะแตกต่างกันตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
 • นอกจากการบริการที่เป็นประจำอยู่แล้ว หากเครื่องขัดข้อง สามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • อะไหล่ฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง
 • ระยะเวลาสัญญาบริการ 1 ปี

 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายสัญญาณบริการแบบ Annual Service Agreement (ASA)

เครื่องถ่ายเอกสาร /รุ่น จำนวนการบริการบำรุงรักษา
(ครั้ง/ปี )
ImagePRESS C1 4

CP660

4

IR1210 / IR1022 / IR1022IF / IR1024F / IR1024IF

2

IR1600 / IR1610F / IR2000 / IR2010F / IR2016 / IR2016J / IR2020 / IR2020J

2

IR2200 / IR2230 / IR2270 / IR2800 / IR3025 / IR3530 / IR3225

3

IR3250 / IR3300 / IR3300i / IR3320i / IR3570 /IR3035 / IR4570 / IR3045 / IR400 / IR3235 / IR3245

3

IR5000 / IR5000i / IR5020i / IR5570 /IR6000 /IR6000i / IR6020i / IR6570 / IR7095 / IR7105 / IR6010N-R

4

IR8500 / IR105 / IR105+ / IR5000S

4

IRC2100 / IRC2105 /

2

IRC3100N / IRC3200 / IRC3220 / IRC2570i / IRC3170i / IRC2880i / IRC3380i / IRC4580i

3

IRC5180 / IRC5180i / IRC6800N / IRC5870i / IRC6870i

4

IRC624

4


สินค้าอื่นๆ จำนวนการบริการบำรุงรักษา
(ครั้ง/ปี)

FACSIMILE

2

SYSTEM PRODUCT *

0

LARGE FORMAT PRINTER (LFP)

2


ขึ้นอยู่กับข้อความในเงื่อนไขและข้อตกลง ข้อ 1.2(จ) ค่าใช้จ่ายต่างหากที่เกี่ยวกับอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ตามรายการที่ระบุนี้ ลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมด

COPIER FACSIMILE SYSTEM PRODUCT * LARGE FORMAT PRINTER

วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่
อุปกรณ์เสริม

วัสดุสิ้นเปลือง
ส่วนประกอบที่เป็นกระจก
อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม


* (CANOFILE, FILE PRINTER, DISK FILE DRIVE, IMAGE SCANNER AND DOCUMENT READER)
Top

สัญญาการบริการและบำรุงรักษาเครื่องเป็นรายปี (Annual Service Agreement - ASA) แบบรวมอะไหล่สำหรับเครื่องโทรสาร

 • บริการบำรุงรักษาเครื่อง (ตรวจเช็คและทำความสะอาดในตัวเครื่องทั้งหมด) จำนวนครั้งที่ให้บริการต่อปี จะแตกต่างกันตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
 • นอกจากการบริการที่เป็นประจำอยู่แล้ว หากเครื่องขัดข้อง สามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ได้รับการเสนออะไหล่และหมึกในราคาถูกกว่าราคาปกติ
 • สัญญาบริการรายปีนี้ จะไม่รวมถึงอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้นนี้
 • ขอให้ใช้อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง (ผงหมึก, แม่พิมพ์ภาพ) ที่สั่งซื้อจากบริษัท (CMT) เท่านั้น
 • ระยะเวลาสัญญาบริการ 1 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายสัญญาณบริการแบบ Annual Service Agreement (ASA)

เครื่องถ่ายเอกสาร/รุ่น จำนวนการบริการบำรุงรักษา
(ครั้ง/ปี )

ImagePRESS C1

4

CP660

4

IR1210 / IR1022 / IR1022IF / IR1024F / IR1024IF

2

IR1600 / IR1610F / IR2000 / IR2010F / IR2016 / IR2016J / IR2020 / IR2020J

2

IR2200 / IR2230 / IR2270 / IR2800 / IR3025 / IR3530 / IR3225

3

IR3250 / IR3300 / IR3300i / IR3320i / IR3570 /IR3035 / IR4570 / IR3045 / IR400 / IR3235 / IR3245

3

IR5000 / IR5000i / IR5020i / IR5570 /IR6000 /IR6000i / IR6020i / IR6570 / IR7095 / IR7105 / IR6010N-R

4

IR8500 / IR105 / IR105+ / IR5000S

4

IRC2100 / IRC2105 /

2

IRC3100N / IRC3200 / IRC3220 / IRC2570i / IRC3170i / IRC2880i / IRC3380i / IRC4580i

3

IRC5180 / IRC5180i / IRC6800N / IRC5870i / IRC6870i

4

IRC624

4


สินค้าอื่นๆ จำนวนการบริการบำรุงรักษา
(ครั้ง/ปี)

FACSIMILE

2

SYSTEM PRODUCT *

0

LARGE FORMAT PRINTER (LFP)

2


ขึ้นอยู่กับข้อความในเงื่อนไขและข้อตกลง ข้อ 1.2(จ) ค่าใช้จ่ายต่างหากที่เกี่ยวกับอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ตามรายการที่ระบุนี้ ลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมด

COPIER FACSIMILE SYSTEM PRODUCT * LARGE FORMAT PRINTER

วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่
อุปกรณ์เสริม

วัสดุสิ้นเปลือง
ส่วนประกอบที่เป็นกระจก
อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลือง
อุปกรณ์เสริม


* (CANOFILE, FILE PRINTER, DISK FILE DRIVE, IMAGE SCANNER AND DOCUMENT READER)
Top