เกี่ยวกับแคนนอน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

About Canon - Canon Thailand - Business
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมตามหลักปรัชญา เคียวเซ ที่แคนนอนยึดถือมาตลอด โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาแคนนอนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการ "พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว", "โครงการ Earth Hour" และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา About Canon - Canon Singapore - Personal

ประวัติของแคนนอน

About Canon - Canon Thailand - Business
แคนนอนก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2480 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะผลิตกล้องที่ดีที่สุดของโลกกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าแคนนอนไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านการถ่ายภาพในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กรอีกด้วย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งชึ้นในปี พ.ศ.2537 ให้บริการทั้งทางด้านอุปกรณ์ด้านภาพดิจิตอลและ เครื่องใช้สำนักงานด้วยทีมขายตรงและ ตัวแทนจำหน่ายกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์บริการอีก 15 แห่ง
อ่านประวัติเพิ่มเติม About Canon - Canon Singapore - Personal

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเราทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ About Canon - Canon Singapore - Personal

ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่า

About Canon - Canon Thailand - Business
ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แคนนอนจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า
About Canon - Canon Thailand - Business

มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบัน แคนนอนมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 160,000 คนทั่วโลก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้แคนนอนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายรับสุทธิในแต่ละปี และนับแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา แคนนอนได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริการวมแล้วถึง 19,902 สิทธิบัตร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แคนนอนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแคนนอน  About Canon - Canon Singapore - Personal
About Canon - Canon Thailand - Business

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แคนนอนมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นโยบายในการวิจัยและการผลิตของแคนนอนได้มุ่งเน้นไปยังการลดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตัวอย่างนวัตกรรมล่าสุดในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของแคนนอน มีดังนี้:
  • นำของเสียทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
  • โหมดสแตนด์บายในเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
  • วิธีใหม่ในการชาร์จไฟฟ้าของเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีการปล่อยโอโซนออกมาน้อยมาก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของแคนนอน
About Canon - Canon Thailand - Business

ปรัชญาเคียวเซ

ความหมายตรงตัวของคำว่า "เคียวเซ" คือ "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แต่แคนนอนได้ตีความคำว่า "เคียวเซ" ให้มีความครอบคลุมมากขึ้นว่า "มนุษย์ทุกๆคนไม่แบ่งแยกชนชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีเพื่ออนาคต" แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้นั้นมีความไม่สมดุลอยู่มากมาย อาทิ ข้อกำหนดทางการค้า ระดับรายได้ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่แคนนอนให้ความสำคัญมาโดยตลอดและดำเนินการในหลายๆด้านอย่างแข็งขันในการนำปรัชญา "เคียวเซ" มาปฏิบัติ ในฐานะที่แคนนอนเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลก เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีเยี่ยมไม่เพียงแต่เฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของแคนนอนตั้งอยู่

QEHS

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นและบริหารงานตามระบบการจัดการ 4 ด้านสำคัญอันได้แก่ 1)การควบคุมคุณภาพ (Quality) 2)การรักษาสิ่งแวดล้อม(Environmental) 3)การส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Health) และ 4)การสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) ทั้งนี้การดำเนินงานทุกอย่างของแคนนอนจะยึดถือและปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบริหารงาน QEHS About Canon - Canon Singapore - Personal

ร่วมงานกับเรา

เราเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ และ ความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและ นำเสนอนวัตกรรมคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งในด้านธุรกิจ และ ในด้านชีวิตส่วนตัว
ค้นหาตำแหน่งงาน About Canon - Canon Singapore - Personal

ฝึกงานกับเรา

เราสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการก้าวเข้ามาสู่การทำงาน หลังจบการศึกษา โดยโครงการการฝึกงานของบริษัทฯ ได้เปิดต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จากทุกสถาบันการศึกษา นักศึกษาฝึกงานจะได้ทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานการณ์การทำงานจริงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม About Canon - Canon Singapore - Personal

ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน ช่วยสร้างสีเขียวให้กับโลก และสร้างโอกาสให้แรงงานไทย

About Canon - Canon Thailand - Business
แคนนอน ยินดีรับตลับหมึกที่ใช้แล้วคืน เพื่อจัดการตามกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถส่งคืนตลับหมึกได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด (แผนก QEHS) เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทมฯ 10500

หากมีจำนวนมากกว่า 10 ตลับ สามารถแจ้งให้เราไปรับถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-344-9999

ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราใส่ใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม About Canon - Canon Singapore - Personal