ฝึกงานกับเรา

ฝึกงานกับเรา

มุ่งสู่งานในฝัน ทำงานในสถานการณ์จริง ร่วมงานกับคนทำงานมืออาชีพ


บริษัทฯ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวเข้ามาสู่การทำงานหลังจบการศึกษา โดยโครงการการฝึกงานของบริษัทฯ ได้เปิดต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จากทุกสถาบันการศึกษา นักศึกษาฝึกงานจะได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานการณ์การทำงานจริงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน

บริษัทฯ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ:
  1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  2. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet, etc.)
  3. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีใจรักในการบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

บริษัทฯ กำลังเปิดรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน โดยสามารถส่งใบสมัครและประวัติมาที่อีเมล์ sarid_brownvanakul@cmt.canon.co.th หรือ siripha_siriphagayadhikula@cmt.canon.co.th

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่เบอร์ 0-2344-9999 ติดต่อคุณสฤษฎิ์ ต่อ 4901
หรือ คุณสิรีภายิ์ ต่อ 4907 (ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร