ตลับหมึก / ขวด

ตลับหมึกพิมพ์ / ขวดหมึกพิมพ์ หรือ โทนเนอร์

เพื่อให้งานพิมพ์ของคุณมีสีสันสดใส ตลอดอายุการใช้งาน ใช้หมึกพิมพ์แท้แคนนอนสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทพรินเตอร์หรือออล-อิน-วัน หมึกพิมพ์ แคนนอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานหัวพิมพ์แคนนอน เพื่อป้องกันไม่ให้หัวพิมพ์เลอะและอุดตัน การใช้หมึกพิมพ์แท้ ยังช่วยรักษาพรินเตอร์ของคุณให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

รุ่นสินค้า รุตลับหมึก/ ขวด ราคา
MAXIFY MB5070 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
MAXIFY MB5370 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
MAXIFY iB4070 PGI-2700XL (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700XL (Black) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Yellow) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Magenta) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Cyan) To place order, please click here.
  PGI-2700 (Black) To place order, please click here.
PIXMA E410 PG-47 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-57S (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E480 PG-50 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-57 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA E510 PG-88 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-98 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA G1000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA G2000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA G3000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA G4000 GI-790 (Yellow) To place order, please click here.
  GI-790 (Magenta) To place order, please click here.
  GI-790 (Cyan) To place order, please click here.
  GI-790 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG2570 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-746XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-746 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG3670 PG-740XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-740 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-741XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-741 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MG5770 PGI-770XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-770 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-771 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MG7770 PGI-770XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-770 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Gray) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-771 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-771 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MP287 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
  CL-811 (Colour) To place order, please click here.
PIXMA MX727 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CL-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA MX927 PG-750XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-751XL (Black) To place order, please click here.
  CL-751 (Yellow) To place order, please click here.
  CL-751 (Magenta) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Black) To place order, please click here.
PIXMA TS5070 PGI-770XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-770 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-771 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771 (Black) To place order, please click here.
PIXMA TS8070 PGI-770XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-770 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Gray) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771XL (Black) To place order, please click here.
  CLI-771 (Yellow) To place order, please click here.
  CLI-771 (Magenta) To place order, please click here.
  CLI-771 (Gray) To place order, please click here.
  CLI-771 (Cyan) To place order, please click here.
  CLI-771 (Black) To place order, please click here.
PIXMA iP2770 / iP2772 PG-810XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) To place order, please click here.
  PG-810 Black Twin Pack To place order, please click here.
  PG-810 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-811XL (Colour) To place order, please click here.
PIXMA iP7270 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA iP8770 PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
  CL-751XL (Cyan) To place order, please click here.
  CL-751 (Cyan) To place order, please click here.
PIXMA iX6770 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
PIXMA iX6870 PGI-755XXL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750XL (Pigment Black) To place order, please click here.
  PGI-750 (Pigment Black) To place order, please click here.
imagePROGRAF MFP Solution iPF671M / 771M Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8107Y (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107MBK (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107M (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107C (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107BK (130ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF PRO-500 PFI-50 (Yellow) To place order, please click here.
  PFI-50 (Red) To place order, please click here.
  PFI-50 (Photo Magenta) To place order, please click here.
  PFI-50 (Photo Gray) To place order, please click here.
  PFI-50 (Photo Cyan) To place order, please click here.
  PFI-50 (Photo Black) To place order, please click here.
  PFI-50 (Matte Black) To place order, please click here.
  PFI-50 (Magenta) To place order, please click here.
  PFI-50 (Gray) To place order, please click here.
  PFI-50 (Cyan) To place order, please click here.
  PFI-50 (Chroma Optimizer) To place order, please click here.
  PFI-50 (Blue) To place order, please click here.
  MC-20 (Maintenance Cartridge) To place order, please click here.
imagePROGRAF PRO-520 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-57GY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 R (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PM (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PGY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PC (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 CO (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 B (700ml) To place order, please click here.
  PFI-53 Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 R (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PM (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PGY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PC (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 GY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 CO (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 B (330ml) To place order, please click here.
  PFI-51 Y (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 R (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PM (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PGY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PC (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 MBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 M (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 GY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 CO (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 C (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 B (160ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge MC-30 To place order, please click here.
  Cutter Blade CT-07 To place order, please click here.
imagePROGRAF PRO-540 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-57GY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 R (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PM (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PGY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PC (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 CO (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 B (700ml) To place order, please click here.
  PFI-53 Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 R (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PM (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PGY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PC (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 GY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 CO (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 B (330ml) To place order, please click here.
  PFI-51 Y (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 R (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PM (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PGY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PC (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 MBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 M (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 GY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 CO (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 C (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 B (160ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge MC-30 To place order, please click here.
  Cutter Blade CT-07 To place order, please click here.
imagePROGRAF PRO-540S Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-57GY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 R (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PM (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PC (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-53 Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PM (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PC (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 GY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-51 Y (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PM (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PC (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 MBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 M (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 GY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 C (160ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge MC-30 To place order, please click here.
  Cutter Blade CT-07 To place order, please click here.
imagePROGRAF PRO-560S Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-57GY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 R (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PM (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PGY (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PC (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 PBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 CO (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-57 B (700ml) To place order, please click here.
  PFI-53 Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 R (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PM (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PGY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PC (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 PBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 GY (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 CO (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-53 B (330ml) To place order, please click here.
  PFI-51 Y (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 R (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PM (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PGY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PC (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 PBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 MBK (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 M (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 GY (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 CO (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 C (160ml) To place order, please click here.
  PFI-51 B (160ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge MC-30 To place order, please click here.
  Cutter Blade CT-07 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF510 CLI-821 (Black) To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF671 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8107Y (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107MBK (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107M (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107C (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107BK (130ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF671E Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8007Y (90ml) To place order, please click here.
  PFI-8007MBK (90ml) To place order, please click here.
  PFI-8007M (90ml) To place order, please click here.
  PFI-8007C (90ml) To place order, please click here.
  PFI-8007BK (90ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF681 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8207Y (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207MBK (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207M (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207C (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207BK (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8107Y (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107MBK (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107M (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107C (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107BK (130ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge: MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF771 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8107Y (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107MBK (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107M (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107C (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107BK (130ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF781 / 786 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8207Y (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207MBK (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207M (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207C (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8207BK (300ml) To place order, please click here.
  PFI-8107Y (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107MBK (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107M (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107C (130ml) To place order, please click here.
  PFI-8107BK (130ml) To place order, please click here.
  Maintenance Cartridge: MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF831 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8707Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707BK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8307Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307BK (330ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
imagePROGRAF iPF841 / 851 Print Head: PF-04 To place order, please click here.
  PFI-8707Y (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707MBK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707M (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707C (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8707BK (700ml) To place order, please click here.
  PFI-8307Y (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307MBK (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307M (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307C (330ml) To place order, please click here.
  PFI-8307BK (330ml) To place order, please click here.
  MC-10 To place order, please click here.
ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการประมาณ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบ