สแกนเนอร์ (Scanner)

  • 1
  • 2

สแกนเนอร์ (Scanner)

Go directly to:

สแกนเนอร์แฟลตเบด  

สแกนเอกสาร รูป หนังสือและอื่นๆ อีกมายมายในความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สแกนเนอร์
แฟลตเบด
และฟิล์ม  

รวมคุณสมบัติการสแกนแฟลตเบดที่มีความละเอียดสูงเข้ากับการสแกนฟิล์ม 35 มม. เข้าไว้ด้วยกันอย่างง่ายดาย

สแกนเนอร์ความเร็วสูง  

สแกนเอกสารได้หลายขนาดด้วยความเร็วสูงในคุณภาพเดียวกับการสแกนรูปภาพ

เครื่องสแกนเช็ค  

สแกนเช็คได้ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำถูกต้อง และเชื่อถือได้