เครื่องพิมพ์เลเซอร์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เลือกเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นรุ่นที่คุณต้องการ

Go directly to:

เลเซอร์
(LASER SHOT)  

เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ ทำสำเนา สแกนและแฟกซ์ได้อย่างง่ายดาย ได้ชิ้นงานตามความต้องการในระดับมืออาชีพ

เลเซอร์
(imageCLASS)  

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับพิมพ์ ทำสำเนา สแกนและแฟกซ์ได้อย่างง่ายดาย ได้ชิ้นงานตามความต้องการในระดับมืออาชีพ