เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง

Go directly to:

สี  

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำหรับพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ งานกราฟิก และ งาน drawing

Large Format Printer, Plotter  

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำหรับเอกสารด้านเทคนิคขาวดำขนาดใหญ่, แผนที่ภูมิศาสตร์ และ งาน drawing

ดิสเพลย์กราฟิก  

เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้างสำหรับงานดิสเพลย์กราฟิกสำหรับในร่มและกลางแจ้ง

สแกนเนอร์และอุปกรณ์หลังพิมพ์  

สแกนเนอร์และเครื่องพับขนาดใหญ่สำหรับเอกสารและงาน drawing ขนาดใหญ่