เกี่ยวกับ Document Solutions

แคนนอนมีซอฟท์แวร์ที่สามารถจัดการกับเอกสารได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ จดหมาย อีเมลจนถึงโบรชัวร์ สามารถทำงานร่วมกันผ่านสินค้าของแคนนอนได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณจัดการ จัดเก็บ รักษาความปลอดภัยและเรียกดูเอกสารและข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

Kofax Capture

Kofax Capture
Kofax Capture คือซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกเพื่อการจัดประเภทเอกสาร การดึงข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลด้วยมือซึ่งมักจะเกิดข้อผิดพลาดกลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถตรวจจับ ทำดัชนีและตรวจสอบข้อมูลสำคัญทั้งปวงของคุณได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

แคนนอนช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพถึงขีดสุดได้

Canon can help you achieve optimal efficiency
สินค้าและโซลูชั่นของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถช่วยคุณลดต้นทุนทางด้านธุรกิจ เพิ่มผลิตผลขององค์กรและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้พร้อมๆกัน ความสามารถในการแข่งขันของคุณจะเฉียบคมมากขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าของเอ๊าท์พุทเดิมๆ เราสามารถช่วยคุณพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางระบบสำหรับธุรกิจแต่ละประเภทจากแคนนอน

การรักษาความลับสำหรับเอกสาร

Document Security
ปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับอย่างเช่นประวัติลูกค้า ทรัพย์สินทางปัญญาและเอกสารทางด้านการเงินจากการลักลอบเข้าดูและการรั่วไหล ซอฟท์แวร์ iW Secure Audit Manager ได้รับการออกแบบมาเพื่อการดูแลเรื่องความปลอดภัยของการกระจายเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ

การบริหารเอกสาร

Document Management
เลือกโซลูชั่นเพื่อผลในสำนักงานครบวงจรหนึ่งเดียว ทำให้เวิร์คโฟลว์หรือกระบวนการใดๆที่เกี่ยวกับเอกสารกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ซอฟท์แวร์

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management
จัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านทางคลังข้อมูลหนึ่งเดียว ซอฟท์แวร์ Open Text ช่วยให้ลูกค้าทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และสามารถตรวจจับข้อมูลการแบ่งประเภทข้อมูลโดยเฉพาะ เพื่อการทำดัชนีข้อความโดยสมบูรณ์ ตลอดจนการเรียกและการแทรกเอกสารเข้าไว้ในเวิร์คโฟลว์